Przekludziny Katowice

Katowice

Katowice

Szukŏcie profesjōnalnej i nowoczesnej firmy do przekludzin w Katowicach? Piyknie witōmy na naszej zajcie!

Już dwadziścia lŏt zajmujymy sie usugami powiōnzanymi z przekludzinami i transportym w stolicy Ślōnska i ôkolicach. Dziynki tymu poradzymy do porzōndku prziwachować kożdy szczegōł i aspekt przekludzin, tak do Kliyntōw indywidualnych, jak i dŏ małych i wiynkszych fyrmōw.

Mōmy auta z windōm, materiałami do pakowaniŏ (folia bōmbelkowŏ i stretch, papyndekle), jak tyż narzyndziami do demōntażu i poskłŏdaniŏ mebli nazŏd. Jak trza, poradzymy se tyż z ciynższymi zadaniami: pochytanie dźwigu, przewieziynie sejfu czy transport pianina, a nawet przewieziynie cołkigo archiwum.

Transport szpecjalistyczny to dō nŏs żŏdyn problym.

Trans Speed Przekludziny Katowice

Trans Speed Przekludziny Katowice to firma, kerŏ szanuje sie swoich kliyntōw. Fest dŏwōmy pozōr na porzōndne wyszkolynie pracownikōw, jak tyż na wysokŏ kultura ôsobistŏ. Gwarantujymy tyż wielko elastyczność - ôferujemy trzi warianty cynowe, na kŏżdŏ kapsa!

  • Kōmpleks - ôpcjŏ "ôd A do Z" - pakujymy, wynoszymy, ładujymy na auto, wnoszymy i transportujymy. Ôferujemy elastyczno trasa z przistankami w pŏru miejscach, jak tyż ukłodanie i mōntowanie prziwieziōnych mebli.
  • Standard - ôpcjŏ pośrednio - ôdbiyrōmy skrzinki papyndeklowe, prziszykowane meble i sprzynty, zabezpieczōmy w aucie na czas transportu i przewożymy. Wniesiynie do budynku wliczōne w cyna.
  • Samodzielny - ôpcjŏ nojtańszo – płacicie yno za przewōz. Za pakowanie, załadowanie a rozładowanie chytocie sie sami.

Poza przekludzaniym i transportym propōnujymy tyż sprzōntani strychōw a pywnic, wywieziyni niypotrzebnych sprzyntōw a mebli na hasiok. Śmieci i harpyncio pozbywōmy sie z gowōm – mōmy pozwolyni ôd miasta Katowice na transport ôdpadōw kōmunalnych.

Mŏsz pytania? Napisz do nŏs!

Niżyj mogesz skorzystać z ôpcyji niypłatnyj wycyny – pomogymy Ci ôkreślić koszt Twojich przekludzin.

Przekludzymy Cie jak ino bydziesz chcioł! Rychtujymy przekludziny miyszkań, chaupōw, magazynōw, biōr, gyszeftōw i inkszych lokali.

Z nami bajzel niy mŏ szans! Łōnaczymy lidwidacyje i wychrōnianie ôbiektōw miyszkalnych i komercyjnych a tyż budynkōw gospodarczych.

Spedycyjŏ do 3,5t? Lekko! Ôferujymy transport drobnicowy i gabarytowy. Wożymy tyż meble i sprzynt RTV/AGD ze gyszeftu na kōnkretnŏ adresa.

Trans-Speed w nōmerach

Niżyj zōndziesz trocha faktōw ô naszyj fyrmie.
Dej tyż pozōr na reszta zajty.

20
Lŏt doświadczyniŏ
2 mln
Przerajzowanych kilometrów
7
Wielość autōw
>850
Kliyntōw, kere sōm zadowolōne

Dobrze, niydrogo, wartko… Wto gŏdŏ, co tych trzech atutów niy dŏ sie pogodzić, niy mŏ rechtu! Niy bylibymy sobōm, kej niy chcielibymy połōnczyć atrakcyjnych cyn, roztōmajtych możliwości i nŏjwyższego sztandardu roboty – i to w kŏżdym elemyncie naszyj działalności!

Trans-Speed to:

  • • ôbsuga, keryj chcesz (terminowo, sympatycznŏ, kulturalnŏ),
  • • szerokŏ, elastycznŏ ôferta,
  • • indywidualnie przifasowane knify,
  • • kastliki transportowe za fraj i dostymp do niyzbyndnych akcesoriōw,
  • • ubezpieczynie OCP,
  • • moderny park maszin.
Zadowolony klient

Dowiydz sie, wiela bydōm kosztować Twoje przekludziny!